Lokalhistorisk Forening

   

Stubbekøbing

      Lokalhistoriske  Arkiv


Lokalhistorisk forening i Stubbekøbings program for 2023/2024

Obs: Der er evt. tilmelding til arrangementer.

Der kan ske ændringer - se annonce i Ugeavisen forud for hvert møde.
Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00 på Biblioteket

Poul K. Poulsen


Poul K. Poulsen, Meelse, nu bosiddende i Nykøbing F., fortæller om sit liv og opvækst ved Skibsted Fjord mellem Mors og Thy.

Onsdag 19 april kl. 19.00 på Biblioteket

Per Thomsen


Per Thomsen fortæller om sit arbejde med politihunde. Per Thomsen har i 38 år været ansat i politi-etaten, hvor han har opdraget og dresseret politihunde og været leder af politihundeskolen. Han sluttede sin karriere som politikommisær i Farum.

Per Thomsen er nu bosiddende i Stubbekøbing og er meget aktiv i Sejl- og motorbådsklubben Grønsund.


Onsdag 23. august kl . 14.00 i Corselitze Have


Gartner Eva Foged viser rundt i Corselitze Have ved Tromnæs Allé.

Medbring selv kaffekurv, kage, drikkevarer, service m.m.

Bestyrelsen sørger for borde og stole.


Tirsdag den 19. september kl. 19.00 på Biblioteket

Niels Gjerløv


Niels Gjerløv fortæller om livet i og på Grønsund og om mennesker, han har mødt hos sine bedsteforældre, færgemanden Hans Hansen og hans hustru Ingrid.


Tirsdag den 24. oktober kl. 19.00 på Biblioteket

Pastor Jacob Nørgaard Scheving fortæller:


"Min vej til Stubbekøbing som ung præst".

Jacob Scheving er født i Sorø. Blev teolog fra Københavns Universitet og som 28-årig ordineret til præst for Stubbekøbing og Maglebrænde sogne i 2019.


Tirsdag den 21. november kl. 19.00 på Biblioteket

Souschef Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster   


Venderne på Sydhavsøerne og konturerne af en slavisk stormandsslægt på Falster. 

Anne-Elisabeth Jensen tager os rundt regnet 1000 år tilbage i tiden og fortæller om vikingetid og tidlig middelalder på baggrund af sin nye bog "Dania Slavica" fra 2022 om den slaviske tilstedeværelse i Danmark eller mere mundret, om venderne på Sydhavsøerne. Aftenens foredrag vil berøre alt det, der karakteriserer vikingetiden og den tidlige middelalder set fra et Lolland-Falster perspektiv, selvfølgelig med et særligt blik for Stubbekøbing og omegn.


Tirsdag den 16. januar 2024 kl. 19.00 på Biblioteket

Museumsinspektør Leif Plith Lauritsen


Museumsinspektør og arkæolog Leif Plith Lauritsen fortæller om udgravningerne af vikinge- og middelalderborgen Trygge Slot ved Virket Sø og hvad de efterfølgende undersøgelser har vist. Voldstedet blev opdaget fra luften af bl.a. Leif Plith.


Tirsdag den 20. februar 2024 kl. 19.00 på Biblioteket

GeneralforsamlingBLIV MEDLEM AF LOKALHISTORISK FORENING


Foreningens formål er at fremme lokalhistorisk arbejde i området, udgive et årsskrift, såfremt foreningen finder det økonomisk forsvarligt, samt afholde et eller flere møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Stubbekøbing.


Årskontingent 100 kr. pr. person


Nærmere oplysning fås på Lokalhistorisk Arkiv eller hos bestyrelsen


Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2,

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2177 7711

mail: kjeldmik@post7.tele.dk


Finn Jørgensen

Smedevænget 18

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2196 8014

mail: finnlene@gmail.com


Mogens Hansen

Rugvænget 35

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2482 9487

mail: hansennina46@gmail.com


Nina Hansen

Rugvænget 35

4850 Stubbekøbing

Tlf: 21682539

Mail: hansennina46@gmail.com


Karin Suhr Rasmussen

Højmarksvej 6

4871 Horbelev

Tlf.: 23320364
Suppleanter:


Ingrid Bergmann

Kongsnæstoften 5

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2844 5308

Mail: ieravn@stofanet.dk


Claus Svenson

Wieverknolden 12

4840 Stubbekøbing


Alle arrangementer bliver annonceret forud i Nordfalsters Avis og i Folketidende under  "Det sker".