Lokalhistorisk Forening

   

Stubbekøbing

      Lokalhistoriske  Arkiv


Lokalhistorisk forening i Stubbekøbings program for 2022/2023

Obs: Der er evt. tilmelding til arrangementer.

Der kan ske ændringer - se annonce i Ugeavisen forud for hvert møde.
Tirsdag den 22. marts kl. 19.00 på Biblioteket

Forfatter Lars R. Therkelsen


Om sindelagsfølelser på godt og ondt i Sønderjylland.

Genforeningen blev startskuddet til en periode på mere end 35 år, hvor befolkningen kom til at leve i et væld af følelser mellem dansk- og tysksindede, som alle skulle vænne sig til at være borgere i Danmark.

Lars R. Therkelsen fortæller i sin bog, Knuder i usynlige bånd, om to vidt forskellige familiers dagligdag. Den ene familie var i 1920 rejst fra Stubbekøbing til Sønderjylland, hvor manden skulle være førstelærer ved den tidligere tyske skole, der nu skulle være dansk.                                                      Tirsdag 26 april kl. 19.00 på Biblioteket


Peter Folmann Christiansen fortæller om sin medvirken i DR-programmet "Øen", hvor han sammen med en gruppe levede på en øde ø i 30 dage uden hjælp. Her var der masser af tid til at tænke over tilværelsen og det blev klart for ham, at man skal bruge sin tid på noget vigtigt eller ”man skal gøre det, der giver mening”
Onsdag 24. august kl . 14.00


Besøg på Næsgaard Efterskole
Kaffe, orientering og rundvisning.
Onsdag den 21. september kl. 19.00 på Biblioteket

Museumsinspektør Marie Brinch, Museum Lolland-Falster


Lolas verden - om stenalderpigen fra Lolland

Det hænder, at små undselige arkæologiske fund rummer den største fortælling. Dette er historien om, hvordan en 5700 år gammel klump tyggegummi af birkebeg rummer DNA fra den kvinde, som gumlede på tyggegummiet. I foredraget fortælles om, hvad vi ved om kvinden, hvad vi ikke ved og hvorfor hendes historie har vendt op og ned på vores viden om den tid, hun levede i. Fundet er sket i udgravning ved Syltholm øst for Rødbyhavn på Lolland.OBS: Ny dato!

Onsdag den 12. oktober kl. 19.00 på Biblioteket

Jernbanehistoriker Ole Lenarth Nielsen


Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-Banen

Ole Lenarth Nielsen er jernbanehistoriker og har omkring 100 jernbanehistoriske artikler bag sig. Han har skrevet en udførlig beretning om Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted-Banen, SNNB,       fra banens åbning i 1911 til lukningen i 1966 i Støtteforeningen KLK’s medlemsblad ”Togfløjten.”
Mandag den 14. november kl. 19.00 på Biblioteket

Souschef Anna Elisabeth Jensen. Museum Lolland-Falster   


"Stubbekøbing, Sydhavsøerne og stormfloderne

13. november 2022 er det 150 år siden, den store stormflodskata-

trofe i Østersøen indtraf. - Næsten 10 % af landarealet på Sydhavs-øerne er inddiget eller inddæmmet. Markante diger afgrænser syd- kysterne mod Østersøen til beskyttelse af det lavtliggende kystland-skab. Bag digerne med deres kanaler og sluser er der både våde enge og flade landbrugsarealer, der er drænet gennem de sidste par hun-drede år. De inddigede og inddæmmede områder rummer såvel landbrugsarealer, som naturbeskyttede områder og fritidsmiljøer
Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19.00 på Biblioteket

Kjeld Mikkelsen og Carsten Egeskov


I november 2021 hørte vi om A.C. Rasmussens maskinfabrik i Stubbekøbing.

Nu fortæller vi om, hvilke virksomheder, der har været i fabriksbygningerne fra 1930 til dags dato.
Tirsdag den 23. februar 2023 kl. 19.00 på Biblioteket

GeneralforsamlingBLIV MEDLEM AF LOKALHISTORISK FORENING


Foreningens formål er at fremme lokalhistorisk arbejde i området, udgive et årsskrift, såfremt foreningen finder det økonomisk forsvarligt, samt afholde et eller flere møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Stubbekøbing.


Årskontingent 100 kr. pr. person


Nærmere oplysning fås på Lokalhistorisk Arkiv eller hos bestyrelsen


Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2,

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2177 7711

mail: kjeldmik@post7.tele.dk


Ingrid Hoffmann,

Æblehegnet 33,

4850 Stubbekøbing

Tlf. 2098 5518

mail: hegnet33@gmail.com


Mogens Hansen

Rugvænget 35

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2482 9487

mail: hansennina46@gmail.com


Nina Hansen

Tlf: 21682539

Mail: hansennina46@gmail.com


Karin Suhr Rasmussen

Højmarksvej 6

4871 Horbelev

Tlf.: 23320364

Mail: ksras@guldborgsund.dkSuppleanter:


Ingrid Bergmann

Kongsnæstoften 5

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2844 5308

Mail: ieravn@stofanet.dk


Claus Svenson

Wieverknolden 12

4840 Stubbekøbing


Alle arrangementer bliver annonceret forud i Nordfalsters Avis og i Folketidende under  "Det sker".