Lokalhistorisk Forening

   

Stubbekøbing

      Lokalhistoriske  Arkiv


Lokalhistorisk forening i Stubbekøbings program for 2020/2021


Torsdag den 26. marts kl. 19.00 på Biblioteket
Tirsdag den 28. april kl. 19 på Biblioteket

Stadsarkivar Christian Frederiksen, Guldborgsund Kommune.


Din historie i Kommunens arkiv.

Christian Frederiksen vil fortælle om, hvad man kan finde i Guldborgsund Stadsarkiv, og om hvad forskellen på Rigsarkivet, stadsarkiver/kommunearkiver og lokalhistoriske arkiver egentlig er. Stadsarkiverne har arkivalier fra de gamle sogne- og købstadskommuner (1842-1970), fra de sammenlagte primærkommuner (1970-2006) og fra storkommunerne efter den seneste kommunalreform ((2007-).

Onsdag den 19. august - se program.

Tur til Besøgscentret ved Storstrømsbroen på Masnedsø. Tilmelding nødvendig

Torsdag den 17. september kl. 19.00 på Biblioteket

Museumsinspektør Marie Brinch, Museum Lolland- Falster.


Nonner i slagsmål og jomfruer på druk - om livet på Maribo Kloster efter reformationen.

I foredraget skal vi høre om livet på klostret efter reformationen og de til tider massive problemer, der op stod mellem de gamle, konservative nonner og de unge adelsfrøkener. Det er saftige historier om slagsmål, druk, hor - og ikke mindst nogle af de kvindeskæbner, som klostret dannede rammen om.
Torsdag den 22. oktober kl. 19.00 på Biblioteket

Vicepolitiinspektør Søren Ravn Nielsen, Sydsjællands og L-F Politi


40 år i Politiet

Søren Ravn Nielsen fortæller med udgangspunkt i egne oplevelser om udviklingen i politiet gennem de sidste 40 år. Søren Ravn kommer tillige ind på udviklingen i den kriminelle verden. Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.

OBS: Tilmelding nødvendig!Tirsdag den 17. november kl. 19.00 på Biblioteket

Historiker, konsulent og byplanlægger Thomas Tram Pedersen, Fyn


Din kolde Krig; Da Lolland- Falster lå i forreste frontlinje.

Tiden fra 1949-91 var præget af konflikten mellem øst og vest med en konstant trussel om en 3. verdenskrig. Selvom alt åndede åndede fred på Lolland og Falster i perioden, lå området hver eneste dag i forreste frontlinje i konflikten, og selv om de færreste opfattede det, var krigen her en del af hverdagen - hver eneste dag. Kom og hør en historie, som du godt kan huske; men slet ikke kender.
Mandag den 18. januar 2021 kl. 19.00 på Biblioteket

Højskolelærer Thomas Bjerre


En aften med Højskolesangbogen, 19. udgave.

Vi synger gamle og nye sange og hører om højskolesangbogens historie og betydning samt lidt om ændringerne i den nye udgave.

Torsdag den 18. februar 2021 kl. 19.00 på Biblioteket


Generalforsamling

Efter generalforsamlingen fortæller Carsten Egeskov om Maskinfabrikken i Stubbekøbing

BLIV MEDLEM AF LOKALHISTORISK FORENING


Foreningens formål er at fremme lokalhistorisk arbejde i området, udgive et årsskrift, såfremt foreningen finder det økonomisk forsvarligt, samt afholde et eller flere møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv i Stubbekøbing.


Årskontingent 100 kr. pr. person


Nærmere oplysning fås på Lokalhistorisk Arkiv eller hos bestyrelsen:


Solvejg Mølbjerg,

Aage Sørensensgade 21,

4800 Nykøbing F.

Tlf. 5444 2759,                       mail: solvejgmj@gmail.com


Kjeld Mikkelsen

Møllebakken 2,

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2177 7711

mail: kjeldmik@post7.tele.dk


Ingrid Hoffmann,

Æblehegnet 33,

4850 Stubbekøbing

Tlf. 2098 5518

mail: hegnet33@gmail.com


Ingrid Bergmann

Kongsnæstoften 5

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2844 5308

Mail: ieravn@stofanet.dk


Mogens Hansen

Rugvænget 35

4850 Stubbekøbing

Tlf: 2482 9487

mail: hansennina46@gmail.com


Alle arrangementer bliver annonceret forud i Nordfalsters Avis og i Folketidende under  "Det sker".